Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het personenvervoer dat A-A-Transferservice aanbiedt aan haar klanten.

2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren bij voorkeur via e-mail of website. Slechts indien dit niet mogelijk is, kan een aanvraag telefonisch gebeuren.

3. A-A-Transferservice benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. A-A-Transferservice kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht (bv. files, stakingen, weersomstandigheden, wegenwerken, ...).

4. A-A-Transferservice zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

6. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

7. Het Belgische recht is van toepassing op deze website. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.